Leren lezen

 • Boekgesprek, vragen die je kunt stellen

  Er zijn drie categorieën vragen om een gesprek over boeken te voeren. Een paar voorbeelden uit elke categorie: 1. Basisvragen. Deze vragen zijn bedoeld om een gesprek over boeken op gang te brengen. Het zijn eenvoudige vragen die vooral betrekking hebben op een eerste indruk van het verhaal....

  Lees meer: Boekgesprek,...

 • Avi indeling

  Ken je de AVI-indeling? Die aangeeft welk lees- niveau voor het boek vereist is. Het nieuwe toetssysteem bestaat uit 12 niveaus, die zijn gekoppeld aan de leerjaren in het basis- onderwijs. Er wordt uitgegaan van een gemiddeld leesniveau halver- wege (M) en aan het eind (E) van de groep. Vraag in...

  Lees meer: Avi indeling

 • Citoscore verhogen? Lees een boek!

  Wat is de Citotoets? De Citotoets is een toets die leerlingen van het Neder- landse basisonderwijs in groep 8 afleggen. De score van de toets geeft een globaal beeld van het best passende vervolgonderwijs voor de deelnemende leerling. In Nederland krijgt circa 60% van de kinderen een vmbo-advies en 40%...

  Lees meer: Citoscore...

 • De waarde van voorlezen

  Kinderen die worden voorgelezen, lezen zelf met meer plezier, zijn beter in taal en scoren hoger op de Cito-eindtoets. Ieder handboek taaldidactiek besteedt aandacht aan de waarde van voorlezen. Dat belang is overtuigend, want voorlezen: heeft een positieve invloed op de taal- en leesvaardigheid (De Temple...

  Lees meer: De waarde van...

 • Digitaal lezen is óók lezen!

  De bieb weet alles over digitale media en helpt kinderen om die te gebruiken. Om kinderen slimmer te maken, laat de bieb zien wat de beste en coolste websites zijn om informatie te vinden en hoe kinderen kunnen nagaan of die informatie betrouwbaar is. De bieb biedt meer dan alleen computers met...

  Lees meer: Digitaal...

 • Hoe leid je een boekgesprek?

  Praten over boeken volgens Chambers Aidan Chambers is een Britse schrijver, ex-leerkracht en een be- vlogen leesbevorderingsexpert. Hij heeft een aanpak ontwikkeld om op een inspirerende manier met kinderen over boeken te praten. Enkele belangrijke uitgangspunten van zijn aanpak zijn: gesprekken over...

  Lees meer: Hoe leid je...

 • Interactief voorlezen

  Veel van de digitale boeken-apps maken het lezen extra leuk: Het kind moet tijdens een verhaal het scherm aanraken en dan gebeurt er van alles (bijv. een liedje, fi lmpje of een game). Ook met een gewoon boek kun je voorlezen net zo spannend en leuk maken als met een app. Dit heet interactief...

  Lees meer: Interactief...

 • Kinderboekenweek

  De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober gehouden. Tijdens het elf dagen durende evene- ment zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond het kinderboek. De Bibliotheek besteedt ieder jaar volop aandacht aan de Kinderboeken- week met allemaal speciale activiteiten. Tijdens de...

  Lees meer: ...

 • Kinderen en lezen - feiten

  Wist je dat...? Als een kind 15 minuten per dag leest, het 1.000.000 woorden per jaar leest.  Een vier-jarige die niet voorgelezen wordt gemiddeld zo’n 1.500 woorden kent. Een vierjarige die wel voorgelezen wordt, kent er al gauw 3.500! Kinderen waarvan de ouder lid van de bibliotheek is, vijf keer meer...

  Lees meer: Kinderen en...

 • Leestips tot een jaar

  Baby’s ontdekken een boekje op hun eigen manier: door te voelen, te sabbelen of ermee te gooien. Een babyboek moet hier tegen kunnen. Met ongeveer tien maanden ontdekt je kindje hoe een boek ‘werkt’. Het raakt meer gericht op de inhoud en slaat bladzijden om. Soms vijf tegelijk, maar dat geeft...

  Lees meer: Leestips tot...

 • Leren lezen: geef het goede voorbeeld

  Iedere dag in alle groepen Vrij lezen vereist niet dat de kinderen het technisch lezen al onder de knie hebben. Ook in de onderbouwgroepen kunnen kinderen vrij 'lezen', bijvoorbeeld door in de leeshoek zelfstandig te bladeren in prentenboeken. Ook digitale boeken lenen zich prima voor zelfstandig...

  Lees meer: Leren lezen:...

 • Makkelijker lezen

  Niet alle kinderen vinden lezen leuk. Eén op de tien kinderen heeft moeite met lezen. De bieb heeft voor al deze kinderen een leesoplossing op maat. Zodat ze niet alleen beter gaan lezen, maar lezen ook leuk(er) gaan vinden. Het grootste gedeelte van de kinderen dat moeite heeft met lezen, heeft...

  Lees meer: Makkelijker...

 • Plezier in lezen leeftijd: 8 tot 12 jaar

  Kinderen gaan vanaf deze leeftijd soms al zelf naar de bieb. De meeste kinderen krijgen plezier in het lezen. Ook voor kinderen die lezen niet leuk vinden, zijn er speciale boeken zoals De Grijze Jager- serie. Voor deze leeftijdcategorie zijn er de B boeken. Wat opvalt, is dat op deze leeftijd...

  Lees meer: Plezier in...

 • Plezier in lezen: 8 tot 12 jaar

  Kinderen gaan vanaf deze leeftijd vaak al zelf naar de bieb. De meeste kinderen krijgen plezier in het lezen. Helaas wordt er weinig gepubliceerd over nieuwe kinderboeken. Gelukkig heeft de Bibliotheek alle kennis hierover in huis. In deze fase wordt lezen vaak gecombineerd met gamen, films kijken en...

  Lees meer: Plezier in...

 • Praten over boeken, wat houdt dat in?

  Tijdens het 'praten over boeken' wordt er naar aanleiding van een gelezen boek, kort verhaal of een fragment uit een boek een gesprek gevoerd. Een dergelijk gesprek verloopt het levendigst wanneer kinderen allemaal over hetzelfde verhaal of fragment kunnen meepraten. Ze kunnen dan hun eigen standpunt...

  Lees meer: Praten over...

 • Praten over boeken, wat levert het op?

  Praten over boeken levert het volgende op voor de ontwikkeling van kinderen: ze worden gemotiveerder om (meer) boeken te lezen; ze leren andere boeken kennen; ze leren hun gedachten onder woorden brengen, naar elkaar te luisteren en te reageren op argumenten van anderen; ze leren boeken te...

  Lees meer: Praten over...

 • Praten over boeken, werkvormen

  Boekenkring: vast moment op het lesrooster  De boekenkring is een activiteit op het lesrooster waarbij je als leerkracht met de kinderen praat over wat ze lezen, wat ze gelezen hebben, wie hun favoriete schrijvers zijn, enzovoorts. De boekenkring kan op allerlei manieren ingevuld worden: een kringgesprek,...

  Lees meer: Praten over...

 • Praten over boeken: tips

  Tip 1: Lees ook zelf de boeken die je bespreekt met de groep. Als je als leerkracht goed op de hoogte bent van de boeken die besproken worden, zul je het boekgesprek makkelijker en met meer plezier leiden. Tip 2: Maak van het praten over boeken. Geen overhoring. In een motiverend gesprek over...

  Lees meer: Praten over...

 • Top 5 boeken apps

  De bibliotheek stimuleert lezen en het maakt niet uit of dat via een papieren boek of een iPad is. De bieb maakt ouders en kin- deren graag wegwijs in het digitale doolhof. Welke multimedia zijn er voor welke leeftijd? Wat zijn goede en leuke lees-apps voor de iPad? En waar op internet staat...

  Lees meer: Top 5 boeken...

 • Van sabbel boekje tot graphic novel

  De bibliotheek heeft boeken voor alle leeftijden Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Een kind kan van de ene op de andere dag klaar zijn voor een nieuw boek. Gelukkig heeft de Bibliotheek voor elke leesfase een ruime keuze aan passende boeken. Op de volgende pagina’s lees je meer over deze...

  Lees meer: Van sabbel...

 • Voorleescampagnes

  De Nationale Voorleesdagen De Nationale Voorleesdagen geven de mogelijkheid aan ouders, medewerkers in de kinderopvang en kleuterleerkrachten om het voorlezen tien dagen lang centraal te stellen. De Nationale Voorleesdagen beginnen met het Voorleesontbijt met nationale en lokale bekendheden. Het...

  Lees meer: ...

 • Voorleestips voor leraren

  Tip 1: Lees in de onderbouw behalve in de grote groep ook in kleine groepjes voor. Dat geeft je de kans om beter op de reacties van kinderen in te gaan. Tip 2: Bereid je goed voor op voorlezen. Lees de tekst vooraf goed door, zodat je verdacht bent op lastige woorden, aanpassingen in tempo en...

  Lees meer: Voorleestips...

 • Voorlezen - handige tips van de bibliotheek

  Apps Er zijn verschillende daisy-apps verkrijgbaar voor smartphone of tablet PC. Daarmee kun je makkelijk daisyboeken afspelen. Fouten maken Samen lezen is erg goed voor de ontwikkeling van een kind. Bij het voorlezen kan je je kind stimuleren om goed mee te lezen door af en toe bewust een foutje...

  Lees meer: Voorlezen -...

 • Voorlezen door actief mee te denken

  Voorlezen helpt de taal- en leesontwik- keling bij kleuters door ze actief mee te laten denken tijdens het voorlezen (dit wordt ook wel ‘interactief voorlezen’ ge- noemd). Tot die conclusie komt onderzoekster Myrna Gosen. Zij onderzocht voorleessessies in de klas en keek daarbij naar hoe de...

  Lees meer: Voorlezen...

 • Voorlezen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar

  Elk kind is uniek en leest op zijn eigen manier. De bibliotheek heeft voor elk kind een passend boek. Op de volgende pagina's lees je meer over de verschillende leesfases van kinderen. Voor de kinderen tot 1 jaar zijn er voorname- lijk bijtboekjes, sabbelboekjes en bijvoorbeeld badboekjes. Voor peuters...

  Lees meer: Voorlezen in...

 • Voorlezen in onder- én bovenbouw

  Voorlezen is de hele basisschool door belangrijk. In de onderbouw is dat logisch, zeker als kinderen zelf nog niet kunnen lezen. In groep 1 en 2 behoort voorlezen tot de dagelijkse routines en maakt het deel uit van de thema’s die aan de orde komen. Met voorlezen maken jonge kinderen op een...

  Lees meer: Voorlezen in...

 • Voorlezen: 1 tot 6 jaar

  Kinderen tot 6 jaar worden door hun ouders voorgelezen. Dit wordt langzaam opgebouwd van korte verhaaltjes bij een enkel plaatje tot langere verhalen die inspelen op de fantasie van de kinderen. Dreumesboeken (1+) Plaatjes Een dreumes gaat herkennen wat er op de plaatjes staat. Foto’s of...

  Lees meer: Voorlezen: 1...

 • Vrij lezen, tips voor leerkrachten

  Tip 1: Geef het goede voorbeeld Het blijkt dat leerlingen veel gemotiveerder zijn om te lezen als hun leerkracht ook een boek, tijdschrift of krant leest. Dus, weersta de verleiding om te gaan nakijken onder het vrij lezen. Tip 2: Test de moeilijkheidsgraad Vertel de leerlingen hoe zij snel kunnen...

  Lees meer: Vrij lezen,...

 • Vrij lezen, wat is het?

  Vrij lezen (of 'stil lezen') begint bij een toegankelijke, gevarieerde, actuele en aantrekkelijke (boeken)collectie. Bij vrij lezen leest de hele groep op een vast moment van de dag in een zelfgekozen boek, tijdschrift of krant. Kinderen hebben de keuze uit een ruim en veelzijdig aanbod. Ze...

  Lees meer: Vrij lezen,...

 • Wetenschappelijk bewezen: vrij lezen is zinvol

  1. Lezen in de vrije tijd verhoogt de leesvaardigheid en het leesplezier. Een meta-analyse van 99 internationale leesvaardigheidstudies (Mol, 2010) levert bewijs voor een positieve spiraal: vaardige lezers beleven meer plezier aan het lezen van boeken, waardoor ze vaker lezen in hun vrije tijd....

  Lees meer: ...

 • Zelf lezen leeftijd: 6 tot 8 jaar

  Voor de 6-8 jarigen zijn er naast voorleesboeken, boekjes om zelf te lezen. Dit zijn deels leesvaardigheidboekjes. Hieraan worden door uitgevers strenge eisen gesteld. Men kijkt dan heel nauwkeurig naar bijvoor- beeld het aantal lettergrepen per woord en de zinslengte. Een bekende indeling zijn de...

  Lees meer: Zelf lezen...

 • Zelf lezen: 6 tot 8 jaar

  In deze fase leren kinderen technisch en begrijpend lezen. Het is belangrijk om naast het voorlezen je kind te stimuleren om zelf te lezen. Deze fase begint met technisch lezen, waarbij een kind natuurlijk eerst het alfabet leert, dan woordjes en tenslotte hele zinnen. Hierna gaat een kind...

  Lees meer: Zelf lezen: 6...